Олена Безкоровайна

Illustration

Математика – одна з найцікавіших наук, вона є базою для вивчення інших навчальних предметів. Оволодіння арсеналом математичних знань сприяє інтелектуальному розвитку дитини, розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, уміння аналізувати, класифікувати, узагальнювати, вміти раціонально виконувати будь-яке завдання, а також чітко, точно, обґрунтовано висловлювати свої думки.
Завдання школи і вчителя – дати дітям необхідні математичні знання, допомогти оцінити красу математики та зрозуміти необхідність її вивчення. Впевнені, що для досягнення цієї мети необхідно:
- мати чітку систему подачі матеріалу і перевірки знань учнів (доки діти вчаться - вони будуть припускатися помилок і цього не слід боятися, боятися треба неперевірених помилок; тому кожна робота учня має бути перевірена, а помилки проаналізовані);- використовувати індивідуальний підхід до навчання дитини, здійснювати який можливо в класах з невеликою кількістю учнів;- приділяти постійну увагу усному рахунку, навики якого формуються через систему різноманітних вправ, прийомів, ігор;- активно залучати учнів до виконання навчальних проектів – спеціальних завдань з предмета, для виконання яких учень ( або група учнів) мають придумати план, виконати його, здійснити необхідні обчислення, проаналізувати їх, зробити висновки і презентувати результати своєї роботи ( за консультативної допомоги вчителя). В ході такої дослідницької роботи в учнів формуються вміння творчо, креативно підходити до вирішення поставлених завдань, орієнтуватись в інформаційному просторі, застосовувати теоретичні знання на практиці.