Анна Хролікова

Illustration

Альтернативна школа на базі центру освіти та розвитку для дітей «Мозаїка» - це особливий простір, де дитина матиме змогу отримати знання та розуміння, як їх використовувати в подальшому житті. Адміністрація школи, педагогічний склад та тьютори прикладуть максимум зусиль для всебічного розвитку дітей.
Я – людина, що має психологічну освіту, обрала для себе діяльність тьютора у вищезазначену навчальному закладі. Тьютор – це людина, що має на меті розширити горизонти дитини, допомогти їй стати більш свідомою по відношенню як до себе самої, так і до суспільства, налаштувати дитину на самостійність в думках та діях.
Маю бажання допомогти дітям в процесі адаптації до школи, визначення їх позицій відносно колективу. За допомогою діагностичного матеріалу планую знайти сильні сторони дітей, та спрямувати їх на розвиток здібностей і талантів.
Окрім того, формат роботи тьютора дає змогу допомогти дітям у постановці цілей та підборі шляхів, методів їх досягнення. Планую підтримувати дітей в їх діяльності, мотивувати на досягнення поставлених цілей.
Я, як тьютор буду весь час знаходитись з дітьми на уроках, тому зможу здійснювати постійний моніторинг їх успішності. Перебуваючи на заняттях, також матиму змогу бачити рівень взаємодії дітей з вчителями.
Особливу увагу планую приділити питанню психологічного клімату у класах. Адже лише позитивна психологічна атмосфера серед учнів є запорукою їх гармонійного розвитку як особистостей.
Безпосередньо працюючи з дітьми та педагогами школи, планую допомагати в адмініструванні зазначеного навчального закладу.
Сподіваюсь на плідну та позитивну співпрацю.