Алла Забабуріна

Illustration

Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. «Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне», – справедливо наголошував видатний український історик Михайло Грушевський. 
Вивчаючи історію своєї країни, учні розвивають допитливість та уяву, критичне та творче мислення, здатність аналізувати історичні події, шукати відповіді на складні питання сьогодення. Важливим завданням вивчення історії в нашій сучасній альтернативній школі «Мозаїка» є розвиток в учнів саме історичного мислення, формування соціальної ідентичності учнів, залучаючи їх до системи цінностей, норм і відносин суспільства, даючи можливість здобути соціальний досвід, на підставі чого дитина стає повноцінним громадянином та вчиться самостійно розуміти та аналізувати сучасні історичні події. Основні методи вивчення історії в альтернативній школі «Мозаїка» полягають у поєднанні теоретичного матеріалу з цікавими творчими практичними завданнями, де кожен учень може проявити себе як самостійний творець історії. 
У нашій школі є всі умови для індивідуальної та групової роботи з учнями, нами активно надається перевага інноваційним підходам до навчання (віртуальні екскурсії, перегляди художніх та документальних кінофільмів, підготовки та представлення презентацій або різних власних проектів, інтерактивні заходи, серед яких і конкурси та олімпіади, надсучасним є використання методу рольових ігор на уроках історії). Поряд з цим ми активно працюємо для дійсно ґрунтовної підготовки до здачі ЗНО. Із цікавих інновацій, що ми залучаємо є і те, що ми використовуємо в роботі таке бачення: Історія України – це не тільки події, а й історичні постаті. На прикладах життя, діяльності і боротьби за державу, видатних гетьманів Б.Хмельницького, І.Мазепи, П.Орлика; всього українського народу та його видатних представників – Т.Шевченка, В.Винниченка, М.Грушевського, та багатьох інших ми також вивчаємо хід історії України. Даний підхід є сучасним та активно використовується в іноземних школах для більш цікавого вивчення їх національної історії. 
Також на уроках історії ми відводимо певну частину і краєзнавчому елементу, а саме: поглибленому вивченню історії міста та вивченню життя та діяльності видатних земляків.
Тож запрошуємо усіх бажаючих до нашої команди!